Isak Burger

 • Jesus het saam met hulle gegaan – nie omdat die offisier dit volgens die Jode verdien het nie, maar omdat Jesus die offisier se hart geken het.

  lyn_3.png
 • Die offisier het van Jesus gehoor, en stuur toe ’n paar familiehoofde van die Jode na Hom toe om te vra dat Hy moet kom om sy slaaf gesond te maak.

  lyn_3.png
 • Net twee keer was Jesus verwonderd oor en beïndruk met iemand se geloof.

  lyn_3.png
 • Die kerk is geroep om ’n vissersboot te wees, nie ’n passasiersboot nie. ’n Vissersboot het gewoonlik nie passasiers nie.

  lyn_3.png
 • In die Nuwe Testament word die kerk met verskillende beelde voorgestel, byvoorbeeld as ’n liggaam, ’n bruid, ’n gebou en ’n wingerd.

  lyn_3.png
 • Ek het al baie hieroor nagedink: Is daar ’n rede hoekom daar soveel vissermanne onder Jesus se eerste dissipels was, maar geen jagters nie?

  lyn_3.png
 • Toe sê Jesus vir Simon: ‘Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.’

  lyn_3.png
 • “Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het.”

  lyn_3.png
 • Hulle het uitgevaar na die diep water, helder oordag, en die nette laat sak. Op sy woord. Teen die normale praktyk in. Die gevolg? Oorweldigend!

  lyn_3.png
 • Jesus het so pas vir Petrus ’n opdrag gegee wat in stryd is met al die kennis en ervaring van Galilea se gesoute vissermanne.

  lyn_3.png

Pages